Pre Operatieve Controle

Een aantal weken voor de operatie wordt u door een verpleegkundige gebeld om te controleren of alle voorbereidende onderzoeken en/of behandelingen zijn afgerond. Het is belangrijk dat u aangeeft wanneer u koorts of klachten heeft.

Wanneer u op het moment van de operatie een infectie heeft, zoals een blaasontsteking, keelinfectie, tandinfectie of een ontsteking elders in het lichaam, kan het raadzaam zijn de operatie tot een later tijdstip uit te stellen. De wond zou dan minder goed kunnen genezen. Ook bestaat de mogelijkheid dat de infectie zich tijdens de operatie verspreidt in uw lichaam.

error: Content is protected !!